AUTOR

Gorywoda_1

Łukasz Gorywoda jest adwokatem (ORA w Warszawie) specjalizującym się w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (inwestycyjnych i handlowych) w różnych sektorach gospodarki, negocjowaniu i sporządzaniu umów handlowych oraz prawie UE (regulacja ryzyka, ochrona środowiska oraz prawo energetyczne). Jest dyrektorem zarządzającym European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA) w Brukseli oraz of counsel w jednej z warszawskich kancelarii. Pracuje również jako prywatny konsultant.

Był prawnikiem w Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze oraz w departamencie postępowań sądowych i arbitrażowych renomowanej kancelarii w Rotterdamie. Posiada doświadczenie w zakresie traktatowych postępowań inwestor-państwo (na podstawie wewnątrzunijnych dwustronnych traktatów o wzajemnym wspieraniu inwestycji, NAFTA i Traktatu Karty Energetycznej—w sektorach ochrony środowiska, energetycznym i budowlanym) oraz arbitrażowych postępowań handlowych dotyczących projektów infrastrukturalnych i renegocjacji długoterminowych kontraktów na dostawę gazu. Posiada również doświadczenie w zakresie oceny spraw inwestycyjnych na etapie przedarbitrażowym.

Doradzał także w sprawach dotyczących wspólnotowego prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego. Wspierał klientów w relacjach z państwem jako regulatorem rynku zarówno w zakresie obowiązującego prawa, jak i w monitorowaniu istotnych dla branży energetycznej zmian legislacyjnych. Pracował też w Komisji Europejskiej, gdzie zajmował się implementacją dyrektywy o ogólnym bezpieczeństwie produktów przez państwa członkowskie UE.

Zajmował się regułami jurysdykcyjnymi dotyczącymi postępowań grupowych i prowadził zajęcia z europejskiego prawa prywatnego międzynarodowego na Université Libre de Bruxelles (Bruksela). Współprowadzi zajęcia z arbitrażu inwestycyjnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Ukończył z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Columbia  w Nowym Jorku (LL.M.). Uzyskał stopień doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa European University Institute we Florencji w zakresie prawa UE.

Wyróżniony w rankingu wschodzących gwiazd na rynku usług prawniczych: Rising Stars 2014 (Dziennik Gazeta Prawna & LexisNexis).

Autor wielu publikacji z zakresu arbitrażu, międzynarodowej procedury cywilnej, prawa umów, teorii regulacji oraz ekonomicznej analizy prawa. Regularnie występuje na konferencjach. Członek holenderskiego stowarzyszenia arbitrażowego (Dutch Arbitration Association). Redaktor bloga przy Sądzie Arbitrażowym Lewiatan.

 

PUBLIKACJE:

Artykuły naukowe:

Łukasz Gorywoda, Ewolucja dwuinstancyjnego postępowania w arbitrażu inwestycyjnym, 1-2(20-21) E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY 5 (2015) (link).

Łukasz Gorywoda, Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego: apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association, PRZEGLĄD PRAWA HANDLOWEGO 4/2015 (link).

Łukasz Gorywoda, Arbitraż grupowy, 3-4(14-15) E-PRZEGLĄD ARBITRAŻOWY 25 (2013) (link).

Lukasz Gorywoda, Class Arbitration, 3-4(14-15) ARBITRATION E-REVIEW 25 (2013) (link).

Lukasz Gorywoda, The New Design of the Brussels I Regulation: Choice of Court Agreements and Parallel Proceedings, 19 COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW (2013) (link).

Lukasz Gorywoda, The New European Legislative Framework for the Marketing of Goods, 16 COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW 161 (2010) (link).

Łukasz Gorywoda & Arkadiusz Radwan, Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia. Aktualne reformy w Europie i wnioski dla polskiego ustawodawcy, 2 KWARTALNIK PRAWA PRYWATNEGO 495 (2009) (link).

Lukasz Gorywoda & Rafal T. Stroinski, Country Status Report – Poland, 3 EUROPEAN COMPANY LAW 288 (2006) (link).

Łukasz Gorywoda & Agnieszka Jańczuk, Microsoft a ekonomiczna analiza prawa (Law and Economics), 10 EDUKACJA PRAWNICZA 38 (2005) (link).

Paweł Dobrowolski & Łukasz Gorywoda, Publiczne Wysłuchanie. Kontrola stanowienia prawa przez obywateli, 11 MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD POLITYCZNY 173 (2005) (link).

Angela Ciarla & Lukasz Gorywoda, Tutela del consumatore: l’italia e la Polonia si adeguano alle direttive comunitarie, 2 DIRITTO & GIUSTIZIA 78 (2005) (link).

Gennaro De Falco & Lukasz Gorywoda, Leasing, profili comparatistici e convenzioni internazionali: a confronto gli ordinamenti italiano, polacco e della Repubblica Ceca, 21 DIRITTO & GIUSTIZIA 97 (2004) (link).

Rozdziały w książkach:

Lukasz Gorywoda, Foreign Investments and Transnational Litigation Risk: Lessons from Ecuador v. Chevron, in: Environmental Protection Within Industrial Investments Implementation in Poland (Maciej Rudnicki & Kamila Sobieraj eds., 2014) (link).

Lukasz Gorywoda, The Emerging EU Regime for Cross-border Collective Redress: Institutional Dimension and Its Main Features, in: CROSS-BORDER CLASS ACTIONS (Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail eds., 2013) (link).

Lukasz Gorywoda, Nikitas Hatzimihail & Arnaud Nuyts, Market Regulation, Judicial Cooperation and Collective Redress, in: CROSS-BORDER CLASS ACTIONS (Arnaud Nuyts & Nikitas Hatzimihail eds., 2013) (link).

Arkadiusz Radwan & Łukasz Gorywoda, Obligatoryjne umorzenie 51,5% aktywów: przesłanki ingerencji w sferę prawnie chronioną według doktryny oraz orzecznictwa TK, [w:] PRAWNE MECHANIZMY PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW OFE: OCENY KONSTYTUCYJNO-PRAWNE (Radoslaw Pacud red., Oficyna Allerhanda 2013) (link).

Łukasz Gorywoda & Arkadiusz Radwan, Opcja domyślna nieprzekazywania części składek do OFE – koncept, skutki oraz instrumentalizacja, [w:] PRAWNE MECHANIZMY PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW OFE: OCENY KONSTYTUCYJNO-PRAWNE (Radoslaw Pacud red., Oficyna Allerhanda 2013) (link).

Łukasz Gorywoda & Arkadiusz Radwan, Czy projektodawca przekroczył granice swobody legislacyjnej poprzez strukturalną zmianę systemu emerytalnego? Ocena niezbędności zmian dla osiągnięcia założonego celu, [w:] PRAWNE MECHANIZMY PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW OFE: OCENY KONSTYTUCYJNO-PRAWNE (Radoslaw Pacud red., Oficyna Allerhanda 2013) (link).

Łukasz Gorywoda, Instytucjonalne ramy akredytacji w Unii Europejskiej, [w:] ADMINISTRACJA PUBLICZNA WOBEC PROCESU GLOBALIZACJI [PUBLIC ADMINISTRATION AND CHALLENGES OF GLOBALIZATION] (Maciej Rudnicki & Maciej Jabłoński red., 2011) (link).

Marek Safjan, Lukasz Gorywoda & Agnieszka Janczuk, Taking the Collective Interests of Consumers Seriously: A View from Poland, in: NEW FRONTIERS OF CONSUMER PROTECTION (Fabrizio Cafaggi & Hans-W. Micklitz eds., 2009) (link).

Recenzje książek:

Fabrizio Cafaggi & Lukasz Gorywoda, Victor Goldberg, Framing Contract Law: An Economic Perspective, Review, 6 EUROPEAN REVIEW OF CONTRACT LAW 337 (2010) (link).

Working papers:

Łukasz Gorywoda, Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka (Working Paper Instytutu Allerhanda 11/2014) (link).

Fabrizio Cafaggi, Olha O. Cherednychenko, Katalin Cseres, Lukasz Gorywoda, Rozeta Karova & Hans-W. Micklitz, The Europeanization of Private Law in Central and Eastern Europe Countries (CEECs): Preliminary Findings and Research Agenda (EUI LAW Working Paper 2013/07) (link).

Fabrizio Cafaggi, Olha O. Cherednychenko, Marise Cremona, Kati Cseres, Lukasz Gorywoda, Rozeta Karova, Hans-W. Micklitz & Karolina Podstawa, The Europeanization of Private Law in Central and Eastern Europe Countries (CEECs): Preliminary Findings and Research Agenda (EUI LAW Working Paper 2010/15) (link).

Lukasz Gorywoda & Agnieszka Janczuk, UOKiK v Microsoft: Stosowanie prawa konkurencji w sektorach nowej gospodarki a ryzyko błędu regulacyjnego (PSEAP Working Paper No. 3/2009) (link).

Marek Safjan, Lukasz Gorywoda & Agnieszka Janczuk, Taking Collective Interest of Consumers Seriously: A View from Poland (EUI LAW Working Paper 2008/26) (link).

Raporty eksperckie:

Paweł Dobrowolski & Łukasz Gorywoda, Publiczne Wysłuchanie. Kontrola stanowienia prawa przez obywateli, Raport Instytutu Sobieskiego Nr 9 (2004) (Raport był prezentowany na konferencji zorganizowanej przez Instytut Sobieskiego i Transparency International, 24 listopada 2004 r., Warszawa) (link).

Konsultacje publiczne:

Federica Casarosa, Lukasz Gorywoda, Agnieszka Janczuk & Cristina Poncibò (on behalf of the EUI Law & Economics Working Group), Response to the European Commission’s Green Paper on the Review of the Consumer Acquis, reference COM(2006) 744 final (link).

Rozprawa doktorska:

Lukasz Gorywoda, REGULATORY FUNCTIONS OF EUROPEAN CONTRACT LAW: THEORETICAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL APPLICATIONS (European University Institute 2012) (link).

Artykuły prasowe:

Łukasz Gorywoda & Arkadiusz Radwan, Pozornie swobodny wybór, Rzeczpospolita, 25 czerwca 2014 r. (link).

 

WYBRANE WYSTĄPIENIA PUBLICZNE:

Tilburg Law School, Expert Workshop: Globalization of the International Arbitral Process: Trends and Implications, “Shifting Balance of Power between States and Arbitral Tribunals”, 25 listopada 2015 r. (link).

Permanent Court of Arbitration, Young ICCA Seminar, “Advocacy in International Arbitration—Conversation with Martin Hunter”, moderator sesji n/t witness examination, 10 czerwca 2015 r. (link).

Nowy Tomyśl, Konferencja: Państwo a ADR, “The Role of the Permanent Court of Arbitration in the International Dispute Settlement System”, 17 kwietnia 2015 r. (link).

Londyn, Macmillan Hall, Senate House, “Recent Trends in the International Investment Arbitration Agreements”, 23 stycznia 2015 r. (link).

Warszawa, II Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2014, Instytut Allerhanda, “Przygotowywanie świadków do składania zeznań w arbitrażu międzynarodowym – dyskusja z Keynote Speaker”, 20 maja 2014 r. (link).

Uniwersytet Warszawski, Dyskusja Panelowa “Arbitraż Inwestycyjny a Prawa Człowieka”, 27 marca 2014 r. (link) & (link).

Uniwersytet Warszawski, Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Law and Economics (EALE), “The Role of Pre-contractual Liability in the European Market Integration Project”, 26 września 2013 r. (z: Agnieszka Jańczuk) (link).

Bruksela, konferencja międzynarodowa “Introducing Class Actions in Europe”, 27 kwietnia 2012 r. (link).

University of Cyprus, konferencja międzynarodowa ”New Forms of Aggregate Litigation in Europe”, 30 września 2011 r. (link).

Uniwersytet Warszawski, Polskie Stowarzyszenie Ekonomicznej Analizy Prawa (Law and Economics) (PSEAP), seminarium “Law and Finance”, 12 stycznia 2011 r. (z: Agnieszka Jańczuk) (link).

College of Europe, Brugia, Belgia, Doroczna Konferencja UACES, “Regulatory Functions of Private Law”, 8 września 2010 r. (link).

Uniwersytet Warszawski, International Law & Economics Conference, “Institutional Approach to Optional Elements in European Directives”, 6 maja 2010 r. (link).

University of Nevada, School of Law, Las Vegas, Annual American Contracts Conference, “The Role of Pre-contractual Liability in the European Market Integration Project”, 27 lutego 2010 r. (z: Agnieszka Jańczuk) (link).

University of Florence, Florencja, Włochy, Doroczna Konferencja Włoskiego Stowarzyszenia Law and Economics, “Institutional Approach to Optional Elements in EU Directives”, 4 grudnia 2009 r. (link).

Loughborough University, UK, konferencja międzynarodowa “The Role of Judges in European Consumer Law”, 14 listopada 2009 r. (link).

LUISS University, Włochy, Doroczna Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Law and Economics, “Pre-contractual Liability in the European Market Integration”, 19 września 2009 r. (z: Agnieszka Jańczuk).

 

SSRN: (link)

LinkedIn: (link)

 

Zastrzeżenie:  Treści zawarte na tym blogu (www.spory-transnarodowe.pl) mają jedynie cel informacyjny.  Opinie tu przedstawione to wyłączny pogląd autora.

 

 

No Comments

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013