Spory transnarodowe

Ten blog poświęcony jest sporom transnarodowym, czyli postępowaniom sądowym i arbitrażowym, które używają procedur wykraczających poza granice narodowe. Spory transnarodowe dotyczą więc sytuacji, w której jedna sprawa toczy się jednocześnie w wielu jurysdykcjach lub też w kilku trybach (sąd powszechny/trybunał arbitrażowy).

1 comment

  • Mr WordPress May 23, 2013

    Hi, this is a comment.
    To delete a comment, just log in and view the post's comments. There you will have the option to edit or delete them.

    Reply

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013