Johnny Veeder QC will deliver the Second Annual EFILA Lecture (9/11/2016)

On 9 November 2016 renowned arbitrator Johnny Veeder QC will deliver the 2nd Annual EFILA Lecture 2016 entitled “The Phoenix to emerge from the ashes of TTIP and CETA: an international appellate court for investment disputes in Europe …”  The event will be held at the Press Club in Brussels.  For more details download the flyer.

Registration is required.  The registration fee is €40 excl. VAT, total €51,78.  You can pay and register here.

 

TTIP: Komisja publikuje draft rozdziału dot. inwestycji (w tym ISDS)

Dziś Komisja Europejska (KE) opublikowała draft rozdziału dotyczącego ochrony inwestycji, w tym mechanizmu rozwiązywania sporów inwestor-państwo (ISDS): link.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, o których pisałem na tym blogu (link), został m.in. zaproponowany Stały Trybunał Inwestycyjny oraz apelacja.  Omówienie poszczególnych rozwiązań przygotowane przez KE jest dostępne tu: link.  Draft będzie teraz konsultowany w Radzie oraz Parlamencie Europejskim w celu wypracowania tekstu, który zostanie przedstawiony Stanom Zjednoczonym.

Rezolucja PE dot. negocjacji TTIP: rekomendacje dla KE

Dziś Parlament Europejski („PE”) przyjął rezolucję dotyczącą dalszych negocjacji TTIP („Rezolucja”) (link) następującym rozkładem głosów: 436 za, 241 przeciw, 32 wstrzymało się.  PE—jak widać niejednogłośnie—dał Komisji Europejskiej („KE”) ograniczone zielone światło w zakresie dalszych negocjacji TTIP, formułując szereg rekomendacji.  Innymi słowy, PE przedstawił dziś swoją kompromisową wizję TTIP.

Jeśli chodzi o ISDS, PE zarekomendował KE wprowadzenie „nowego” systemu opartego o „profesjonalnych sędziów” i wyposażonego w mechanizm apelacyjny (punkt 2(d)(xv) Rezolucji).

W odpowiedzi na Rezolucję, komisarz d/s handlu Cecilia Malmström w dzisiejszym oficjalnym stanowisku (link) powiązała rekomendację PE w zakresie ISDS ze swoim „concept paper” z początku maja b.r. (link), w którym przedstawiła daleko idące propozycje reformy systemu ISDS.  Propozycje Malmström opierają się, co do zasady, na założeniu, że trybunały arbitrażowe powinny funkcjonować w podobny sposób, jak „tradycyjne” sądy (link).

Jednym zdaniem, KE—w majowym „concept paper”, zatytułowanym „Investment in TTIP and beyond – the path for reform”—zarekomendowała odejście od systemu arbitraży ad hoc do systemu opartego o stały „Sąd Inwestycyjny”.  Bardziej szczegółowo, KE ujęła swoje propozycje w cztery główne punkty: (1) wyraźne podkreślenie uprawnień państw przyjmujących inwestycje do wprowadzania regulacji w celu realizacji interesu publicznego („right to regulate”); (2) reforma mechanizmu powoływania i funkcjonowania trybunałów; (3) wprowadzenie mechanizmu apelacyjnego; oraz (4) doprecyzowanie relacji arbitrażowego systemu rozwiązania sporów inwestor-państwo do systemu lokalnych sądów powszechnych.

Dzisiejsza Rezolucja, w której widać dialog między PE a KE, pokazuje że w stosunku do arbitrażu inwestycyjnego zaczyna w tej części świata wiać „wind of change”.

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013