Archive

April 2015

III Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu (7 maja 2015 r.)

III Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu 2015 odbędzie się 7 maja 2015 r. w Warszawie.

Problematyka tegorocznego Kongresu to: (1) ochrona inwestycji zagranicznych w Polsce i Unii Europejskiej; (2) dyrektywa UE dot. ADR a “sprawa polska”; oraz (3) zabezpieczenie przed bezprawiem legislacyjnym i decyzyjnym organów publicznych (zagadnienie skuteczności regulacji art. 417 i n. kodeksu cywilnego) (link).

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny jest dostępny na: (link).

Informacje oraz raporty z poprzednich edycji Kongresu znajdują się tu: (link) (2014 r.) oraz (link) (2013 r.)

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013