Archive

January 2015

Po inauguracyjnej Konferencji EFILA

W piątek (23 stycznia b.r.) odbyła się inauguracyjna konferencja European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA) w Londynie (Senate House), na której mówiłem  na temat trendów charakteryzujących nowo-zawarte traktaty dotyczące ochrony inwestycji (link)

Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników.  Tematyka konferencji jest na tyle ważna społecznie, że przyciągneła demonstrację przeciwników TTIP.  Konferencji dużo miejsca poświęcił GAR (link).

UPDATE: Nikos Lavranos, EU Law and Investment Law: Two Worlds Apart?, Kluwer Arbitration Blog, 28 stycznia 2015 r. (link)

Inauguracyjna konferencja EFILA (23 stycznia 2015, Londyn)

Inauguracyjna konferencja Europejskiej Federacji Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (European Federation for Investment Law and Arbitration – EFILA) odbędzie się już wkrótce, 23 stycznia b.r., w Londynie.  Program konferencji oraz dodatkowe informacje dostępne są tu: (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013