Archive

November 2014

Nowi sędziowie MTS

6 listopada 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Rada Bezpieczeństwa wybrały czterech sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (MTS).

Sędziowie, o których mowa to: Mohamed Bennoun (Maroko) i Joan E. Donoghue (USA) – ponownie wybrani, oraz James Richard Crawford (Australia) i Kirill Gevorgian (Federacja Rosyjska) – wybrani po raz pierwszy.

Sędziowie zostali wybrani na okres 9 lat – ich kadencja rozpocznie się 6 lutego 2015 r.

MTS to główny organ sądowy ONZ, ustanowiony w 1945 r.  Jego jurysdykcja obejmuje spory między państwami.

MTS liczy 15 sędziów, a co trzy lata wybierana jest 1/3 jego składu.  Dopuszczalna jest reelekcja.

Kandydatów na sędziów zgłaszają „grupy narodowe” Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, wchodzące w skład „Members of the Court”, składające się z osób desygnowanych przez dane państwo członkowskie Trybunału (link).

Zgodnie z relacją prasową MTS, wybór piątego sędziego nie doszedł do skutku, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (link).

UPDATE 1: 17 listopada 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Rada Bezpieczeństwa wybrały piątego sędziego MTS.  Jest nim Patrick Lipton Robinson (Jamajka) (link).

UPDATE 2:  Zaprzysiężenie nowych sędziów odbędzie się 6 lutego 2015 r. (godz. 10:00) – transmisja będzie dostępna na stronie MTS (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013