Archive

October 2014

Nowelizacja wytycznych IBA w/s konfliktów interesów

Jak powszechnie wiadomo, w 2004 r. International Bar Association (IBA) przyjęło reguły dotyczące konfliktów interesów w ramach międzynarodowych postępowań arbitrażowych (link).

„Kodyfikacja” zasad dotyczących bezstronności, niezależności oraz obowiązku ujawnienia ustanowiła w miarę jednolity standard w arbitrażu międzynarodowym, zarówno handlowym, jak i inwestycyjnym.

Jak podaje Global Arbitration Review (GAR), IBA niedawno przyjęło poprawki do Wytycznych.

Tekst znowelizowanej wersji Wytycznych nie został jeszcze opublikowany, ale najważniejsze zmiany zostały przedstawione podczas dorocznej konferencji IBA (Tokio, 19-24 października 2014 r.) (link).

Zgodnie z relacją GAR, jedną z kwestii, którą porusza znowelizowana wersja Wytycznych jest udział podmiotów zewnętrznych w finansowaniu postępowań arbitrażowych (third-party funding), który został wspomniany w poście poniżej.

Zob. więcej: Sebastian Perry, IBA to Approve Revised Guidelines on Conflicts of Interest, Global Arbitration Review, 21 października 2014 r. (aktualizacja: 23 października 2014 r.) (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013