Archive

August 2014

Arbitraż inwestycyjny przed MTS: Argentyna vs. USA

7 sierpnia b.r. Argentyna złożyła w Sekretariacie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze pismo mające na celu rozpoczęcie postępowania przeciwko USA dotyczącego „decyzji podjętych przez sądy amerykańskie w kwestii restrukturyzacji argentyńskiego długu publicznego,” próbując tym samym ustanowić jurysdykcję MTS w oparciu o Artykuł 38(5) Regulaminu MTS (link).  Argentyna uważa, że USA – poprzez wspomniane decyzje sądowe – naruszyły jej immunitet jurysdykcyjny.   Wydaje się, że orzeczenie, które prawdopodobnie zmotywowało Argentynę do podjęcia tej strategii procesowej to m.in. decyzja Sądu Najwyższego US w/s BG Group PLC v. Republic of Argentina (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013