Archive

March 2014

Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka – debata na UW

27 marca 2014 r. odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim otwarta dyskusja panelowa dotycząca interakcji arbitrażu inwestycyjnego z reżimami ochrony praw człowieka.

Moderator: dr Łukasz Gorywoda, LL.M. (Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda; NautaDutilh)

Paneliści: dr Adam Bodnar (Uniwersytet Warszawski; Helsińska Fundacja Praw Człowieka), dr Marek Jeżewski (Kochański Zięba Rapala & Partners; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), dr Marcin Kałduński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Katarzyna Michałowska (Uniwersytet Warszawski; Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak), dr Rafał Morek (Uniwersytet Warszawski; K&L Gates), dr Wojciech Sadowski (K&L Gates), dr Rudolf Ostrihansky (Uniwersytet Warszawski; Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak)

Dyskusja będzie dotyczyć następujących zagadnień:

  • Czy traktaty o ochronie inwestycji powinny zawierać postanowienia dotyczące ochrony praw człowieka, czy też powinny zawierać wyłączenia pozwalające państwom na zachowanie  w danym zakresie autonomii regulacyjnej?
  • W jaki sposób prawa człowieka wpływają na decyzje podejmowane przez trybunały arbitrażowe: czy determinują reguły prawa materialnego, czy też kształtują reguły proceduralne?
  • W jaki sposób powinno się rozwiązywać potencjalne konflikty miedzy prawami człowieka a międzynarodowym prawem chroniącym inwestycje?
  • Czy arbitrzy, mając świadomość że kształtują standardy prawa międzynarodowego, powinni przy podejmowaniu decyzji brać pod uwagę prawa człowieka?
  • Czy BIT-y oraz inne traktaty zawierające postanowienia o ochronie inwestycji ograniczają autonomię państw w zakresie możliwości zmiany prawa w celu promowania i ochrony praw człowieka?
  • Czy organizacjom chroniącym prawa człowieka powinno przyznawać się status amici curiae?

Słowo wstępu oraz uwagi podsumowujące wygłosi mec. Kamil Zawicki (Przewodniczący Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda; Kubas Kos Gaertner).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszą rejestrację: Katarzyna Skowrońska, skowronska@allerhand.pl

Czas: 27 marca 2014 r. (czwartek) w godzinach 16.45–20.00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Stara Biblioteka, sala nr 107

Organizatorzy: Sekcja Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów UW

Informacja: http://allerhand.pl/index.php/pl/home/670-arbitraz-inwestycyjny-a-prawa-czlowieka.html

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013