Archive

December 2013

Arbitraż w sektorze bankowym i finansowym

Wydaje się, że sektor bankowy i finansowy powoli zaczyna doceniać arbitraż. We wrześniu 2013 r. ISDA (International Swaps and Derivatives Association) opublikowało wytyczne dotyczące stosowania klauzuli arbitrażowej w umowie ramowej ISDA z 2002 r. i z 1992 r. Wcześniej, w 2012 r., w Hadze powstało centrum arbitrażowe P.R.I.M.E. (Panel of Recognized International Market Experts in Finance), którego celem jest stworzenie pozasądowego forum dla rozwiązywania skomplikowanych sporów finansowych. Aktualnie obowiązujący regulamin P.R.I.M.E.: http://www.primefinancedisputes.org/images/pdf/arbitration%20rules%20-%20prime%20format%20-.pdf

Wskazuje to na wzrost zainteresowania sektora bankowego i finansowego – tradycyjnie wybierających sądownictwo powszechne – arbitrażowym mechanizmem rozwiązywania sporów.

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013