Archive

August 2013

W czasie kryzysu praktyka arbitrażu transnarodowego przynosi lukratywne zyski

Jak podaje the New York Times (27  sierpnia 2013 r.), kryzys nie dotknął praktyki arbitrażu transnarodowego. Największe firmy arbitrażowe osiągają znaczne przychody z rosnącej liczby kompleksowych sporów transnarodowych. Obecnie na całym świecie jest rozpatrywanych ponad 120 sporów transnarodowych o wartości ponad 1 mld $ każdy.

Więcej: http://dealbook.nytimes.com/2013/08/26/growth-in-global-disputes-brings-big-paychecks-for-law-firms/

Seminarium w Nowym Jorku: etyka w arbitrażu międzynarodowym

10 września 2013 r. w centrum arbitrażowym w Nowym Jorku odbędzie się seminarium na temat etyki w postępowaniach arbitrażowych. Seminarium będzie moderowała Julie Bédard (Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP). Głos zabierze Robert Smit (Simpson Thacher & Bartlett LLP), John Fellas (Hughes Hubbard & Reed LLP) oraz Jennifer Kirby (Kirby Arbitration).

Więcej informacji na temat seminarium znajduje się tu: http://nyiac.org/nyiac-core/wp-content/uploads/2013/08/NYIACSeminar_EthicsinInternationalArbitrationReally.jpg.jpg

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013